Fotowedstrijd ‘het andere Thorn’ Algemene voorwaarden en reglement fotowedstrijd Thorn Metronoom ALGEMEEN 1. Deze fotowedstrijd loopt van 23 mei 2021 t/m 1 september 2021. 2. Deelname aan deze fotowedstrijd staat open voor iedereen (amateur en professional). 3. Door deelname aan dit evenement gaat de deelnemer akkoord met dit reglement en met de algemene voorwaarden. Als de organisatie van mening is dat een deelnemer/meerdere deelnemers zich niet aan de voorwaarden en/of het reglement heeft/hebben gehouden, houdt de organisatie zich het recht voor deze deelnemer(s) uit te sluiten van deelname. 4. Bestuursleden van de Stichting Thorn Metronoom, juryleden van deze wedstrijd en hun naaste familie zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd. DEELNAME 1. Deelnemers kunnen binnen de hierboven aangegeven periode hun foto/foto’s – eventueel via wetransfer - inzenden op het mailadres fotowedstrijd@thornmetronoom.nl . Alleen inzendingen die op dit mailadres binnenkomen worden geaccepteerd. 2. Iedere deelnemer mag maximaal vijf foto’s insturen. VOORWAARDEN 1. Elke foto dient te passen binnen het thema ‘Het andere Thorn’ 2. Beeldmanipulatie, ofwel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan. Alleen digitale foto(‘s) worden geaccepteerd. Elke foto dient te worden ingezonden in RGB, JPG-formaat en met een maximale bestandsgrootte van 8 mb. 3. De tien genomineerde foto’s worden tentoongesteld. Genomineerden kunnen het verzoek krijgen om per e-mail een groter digitaal bestandsformaat ter beschikking te stellen. 4. Inzendingen mogen niet voorzien zijn van kaders, watermerken of logo’s. 5. De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto(‘s) en, indien van toepassing, houder te zijn van het portretrecht van de geportretteerde(n). 6. De inzender geeft de Stichting Thorn Metronoom door middel van inzending toestemming voor het gebruik van de foto’s voor de uitvoering en de promotie van de fotowedstrijd en de bijbehorende tentoonstelling zonder dat daar aanvullende compensatie tegenover staat. Alle fotografen behouden het copyright over de door hen ingezonden afbeeldingen. 7. Aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst. De Stichting Thorn Metronoom houdt zich het recht voor om fotomateriaal zonder opgaaf van redenen te weigeren. WINNAARS 1. Een jury bestaande uit minimaal 3 en maximaal 5 leden - waarvan één voorzitter - beoordeelt alle inzendingen en kiest daaruit in onderling overleg tien genomineerden. Indien nodig wordt hierover gestemd. Staken de stemmen, dan heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. 2. De finalisten en de uiteindelijke winnaars worden geïnformeerd via e-mail. Berichten worden verstuurd naar het mailadres waar de deelnemer zijn/haar foto(‘s) mee heeft ingezonden. 3. De foto’s van de finalisten worden met bronvermelding en – indien dit al beschikbaar is - met juryrapport gepubliceerd op de website van de Stichting Thorn Metronoom en tentoongesteld tijdens een expositie. 4. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere producten. 5. Er wordt niet gecorrespondeerd over de beoordeling door de jury en/of de selectiemotieven. AANSPRAKELIJKHEID 1. De Stichting Thorn Metronoom is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruik van op de site gepubliceerde foto(‘s) van deelnemers. Dat geldt nadrukkelijk ook voor eventuele schending van auteursrechten door deelnemers aan de wedstrijd of door bezoekers van de website. 2. De Stichting Thorn Metronoom en de door haar ingeschakelde vrijwilligers of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit dit evenement voortvloeiende handeling. 3. De Stichting Thorn Metronoom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of enig letsel aan eigendommen en/of personen als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. 4. De Stichting Thorn Metronoom is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor gebreken aan de door haar verstrekte prijzen. SLOTBEPALING 1. De Stichting Thorn Metronoom kan de regels en voorwaarden voor dit evenement op elk moment wijzigen. 2. De Stichting Thorn Metronoom behoudt zicht het recht voor om foto’s danwel deelnemers zonder opgave van redenen te verwijderen van de website. 3. De Stichting Thorn Metronoom en de door haar ingeschakelde vrijwilligers of derden bewaren de uiterste geheimhouding over de winnaar tot aan het moment van de bekendmaking van deze winnaar. 4. De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt voor deze fotowedstrijd. Contactgegevens worden opgeslagen, om deelnemers in de toekomst te kunnen attenderen op eventuele nieuwe fotowedstrijden. Wie dit niet op prijs stelt, kan dit aangeven bij de Stichting Thorn Metronoom die er vervolgens op toeziet dat de gegevens worden vernietigd. 5. Niets uit de inhoud van dit evenement mag worden vermenigvuldigd danwel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de Stichting Thorn Metronoom. 6. Wijzigingen en type- of zetfouten zijn voorbehouden.
Fotowedstrijd ‘het andere Thorn’ Algemene voorwaarden en reglement fotowedstrijd Thorn Metronoom ALGEMEEN 1. Deze fotowedstrijd loopt van 23 mei 2021 t/m 1 september 2021. 2. Deelname aan deze fotowedstrijd staat open voor iedereen (amateur en professional). 3. Door deelname aan dit evenement gaat de deelnemer akkoord met dit reglement en met de algemene voorwaarden. Als de organisatie van mening is dat een deelnemer/meerdere deelnemers zich niet aan de voorwaarden en/of het reglement heeft/hebben gehouden, houdt de organisatie zich het recht voor deze deelnemer(s) uit te sluiten van deelname. 4. Bestuursleden van de Stichting Thorn Metronoom, juryleden van deze wedstrijd en hun naaste familie zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd. DEELNAME 1. Deelnemers kunnen binnen de hierboven aangegeven periode hun foto/foto’s – eventueel via wetransfer - inzenden op het mailadres fotowedstrijd@thornmetronoom.nl . Alleen inzendingen die op dit mailadres binnenkomen worden geaccepteerd. 2. Iedere deelnemer mag maximaal vijf foto’s insturen. VOORWAARDEN 1. Elke foto dient te passen binnen het thema ‘Het andere Thorn’ 2. Beeldmanipulatie, ofwel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan. Alleen digitale foto(‘s) worden geaccepteerd. Elke foto dient te worden ingezonden in RGB, JPG-formaat en met een maximale bestandsgrootte van 8 mb. 3. De tien genomineerde foto’s worden tentoongesteld. Genomineerden kunnen het verzoek krijgen om per e-mail een groter digitaal bestandsformaat ter beschikking te stellen. 4. Inzendingen mogen niet voorzien zijn van kaders, watermerken of logo’s. 5. De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto(‘s) en, indien van toepassing, houder te zijn van het portretrecht van de geportretteerde(n). 6. De inzender geeft de Stichting Thorn Metronoom door middel van inzending toestemming voor het gebruik van de foto’s voor de uitvoering en de promotie van de fotowedstrijd en de bijbehorende tentoonstelling zonder dat daar aanvullende compensatie tegenover staat. Alle fotografen behouden het copyright over de door hen ingezonden afbeeldingen. 7. Aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst. De Stichting Thorn Metronoom houdt zich het recht voor om fotomateriaal zonder opgaaf van redenen te weigeren. WINNAARS 1. Een jury bestaande uit minimaal 3 en maximaal 5 leden - waarvan één voorzitter - beoordeelt alle inzendingen en kiest daaruit in onderling overleg tien genomineerden. Indien nodig wordt hierover gestemd. Staken de stemmen, dan heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. 2. De finalisten en de uiteindelijke winnaars worden geïnformeerd via e-mail. Berichten worden verstuurd naar het mailadres waar de deelnemer zijn/haar foto(‘s) mee heeft ingezonden. 3. De foto’s van de finalisten worden met bronvermelding en – indien dit al beschikbaar is - met juryrapport gepubliceerd op de website van de Stichting Thorn Metronoom en tentoongesteld tijdens een expositie. 4. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere producten. 5. Er wordt niet gecorrespondeerd over de beoordeling door de jury en/of de selectiemotieven. AANSPRAKELIJKHEID 1. De Stichting Thorn Metronoom is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruik van op de site gepubliceerde foto(‘s) van deelnemers. Dat geldt nadrukkelijk ook voor eventuele schending van auteursrechten door deelnemers aan de wedstrijd of door bezoekers van de website. 2. De Stichting Thorn Metronoom en de door haar ingeschakelde vrijwilligers of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit dit evenement voortvloeiende handeling. 3. De Stichting Thorn Metronoom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of enig letsel aan eigendommen en/of personen als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. 4. De Stichting Thorn Metronoom is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor gebreken aan de door haar verstrekte prijzen. SLOTBEPALING 1. De Stichting Thorn Metronoom kan de regels en voorwaarden voor dit evenement op elk moment wijzigen. 2. De Stichting Thorn Metronoom behoudt zicht het recht voor om foto’s danwel deelnemers zonder opgave van redenen te verwijderen van de website. 3. De Stichting Thorn Metronoom en de door haar ingeschakelde vrijwilligers of derden bewaren de uiterste geheimhouding over de winnaar tot aan het moment van de bekendmaking van deze winnaar. 4. De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt voor deze fotowedstrijd. Contactgegevens worden opgeslagen, om deelnemers in de toekomst te kunnen attenderen op eventuele nieuwe fotowedstrijden. Wie dit niet op prijs stelt, kan dit aangeven bij de Stichting Thorn Metronoom die er vervolgens op toeziet dat de gegevens worden vernietigd. 5. Niets uit de inhoud van dit evenement mag worden vermenigvuldigd danwel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de Stichting Thorn Metronoom. 6. Wijzigingen en type- of zetfouten zijn voorbehouden.